Menu • DOLNOŚLĄSKIE – charakteryzuje się największą ilością uzdrowisk w Polsce: Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Czerniawa-Zdrój i znacznie więcej. Dodatkowo, województwo to posiada trzy skocznie narciarskie.

 • KUJAWSKO-POMORSKIE – największym miastem jest Bydgoszcz, która skupia 18% mieszkańców całego województwa. Przebiegają tam również ważne korytarze ekologiczne: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka oraz Dolina Dolnej Wisły.

 • LUBELSKIE – na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa duże kompleksy leśne: Puszcza Solska oraz Lasy Janowskie. Istnieją także dwa parki narodowe- Poleski oraz Roztoczański- i siedemnaście parków krajobrazowych.

 • LUBUSKIE – znacząca większość tego województwa charakteryzuje się nizinnym ukształtowaniem terenu. Największym powiatem Lubuskiego jest powiat zielonogórski, o łącznej powierzchni wynoszącej 1569,72 km².

 • ŁÓDZKIE – powierzchnia całego województwa łódzkiego wynosi 18 218,95 km². Znajduje się na granicy dwóch jednostek geomorfologicznych: Wyżyn Polskich oraz Niżu Środkowoeuropejskiego. Wpływa to na duże zróżnicowanie terenu.

 • MAŁOPOLSKIE – W obecnym kształcie Małopolskie powstało na początku roku 1999, kiedy to nastąpiła reforma administracyjna. Jest to jedno z najmniejszych województw w Polsce- zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię 15 182 km².

 • MAZOWIECKIE – w przeciwieństwie do Małopolski, jest to największe województwo w Polsce zajmujące 35 558,47 km². Średnio około 23% jego powierzchni to tereny lesiste, a 27 tys ha to część parków narodowych.

 • OPOLSKIE – zajmuje ono powierzchnię 9412 km², co sprawia, że jest to najmniejsze województwo w kraju. Siedzibą władz województwa (i stolicą od 1950 roku) jest Opole, miasto leżące na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą.

 • PODKARPACKIE– jedno z szesnastu województw, które powstało w 1999 roku poprzez zespolenie dawnych ziem województw przemyskiego, rzeszowskiego oraz częściowo krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego.

 • PODLASKIE – stolicą jest Białystok. Co ciekawe, cały obszar województwa podlaskiego nie jest równoznaczny z Podlasiem - nie pokrywa się w całości z tą krainą. Zajmuje tylko 36% tego terenu, a w 35% jest to Pojaćwieska Suwalszczyzna.

 • POMORSKIE – zajmujące powierzchnię 18 310,34 km², zostało utworzone w 1999 roku częściowo z poprzednich województw: gdańskiego, słupskiego, elbląskiego oraz bydgoskiego. Te obszary to około w 36 % tereny leśne.

 • ŚLĄSKIE – to województwo zamieszkane jest przez około 4,5 mln osób i charakteryzuje się dużą gęstością zaludnienia oraz bardzo wysokim stopniem urbanizacji. Siedzibą władz są Katowice, które są jednym z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

 • ŚWIĘTOKRZYSKIE – jako jedno z szesnastu województw, zostało utworzone podczas zmian administracyjnych w roku 1999. Obecny kształt nadały mu dawne województwa kieleckie, tarnobrzeskie, radomskie, piotrkowskie i częstochowskie.

 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE – siedzibą wojewody oraz władz samorządu jest miasto Olsztyn. Większość województwa znajduje się na Pojezierzu Mazurskim. Często nazywane jest Krainą Tysiąca Jezior, pomimo tego, że na tych terenach leży ich znacznie więcej, bo ponad trzy tysiące.

 • WIELKOPOLSKIE – leżące w dorzeczu Warty, województwo to zajmuje 29 826,50 km². Jest na drugim miejscu w Polsce pod względem powierzchni i trzecim pod względem zaludnienia. Ten obszar nie powinien jednakże być utożsamiany z historyczną Wielkopolską.

 • ZACHODNIOPOMORSKIE – województwo zajmujące obszar 22 892,48 km² ze średnim zaludnieniem wynoszącym średnio 75 osób na jeden kilometr kwadratowy. Jego nazwa nawiązuje do historycznego Pomorza Zachodniego.

Katalog Firm!