Lubelskie

Województwo lubelskie leży we wschodniej Polsce (najdalej wysunięte na wschód województwo) i zajmuje 25 122,46 km². Według danych z roku 2015 tereny te zostały zamieszkane przez około 2,14 mln osób. Obejmuje swoim zakresem kilka dawnych krain historycznych takich jak Małopolska, Ruś Czerwona czy Polesie. Zarówno Urząd Wojewódzki, jak i Urząd Marszałkowski mają swoje siedziby w tym samym mieście – Lublinie. 10 kilometrów od centrum miasta znajduje się lotnisko. Przygotowaliśmy kategorię, która zawiera w sobie wybrane, ciekawe przedsiębiorstwa pochodzące właśnie z województwa lubelskiego.


Mark-Bud
ul. Sapieżyńska 2/41
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Tel.: 500 240 340