Wielkopolskie

Na terenie Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny Południowowielkopolskiej leży województwo wielkopolskie, które plasuje się na drugim miejscu w Polsce pod względem powierzchni oraz na trzecim jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Jest to wyjątkowo dobrze rozwinięte województwo, z produktem krajowym brutto na jednego mieszkańca wynoszącego 106,3% średniej krajowej, co sprawia, że wielkopolskie znajduje się na trzecim miejscu w Polsce. Ponadto w roku 2012 na tym obszarze działało aż 39 szkół wyższych. Właśnie na tym terenie znajduje się mnóstwo rozmaitych firm. Przygotowaliśmy odpowiednie ich zestawienie, które można znaleźć w tym katalogu.


HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań
woj. wielkopolskie
Tel.: 61 665 79 00


HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań
woj. wielkopolskie
Tel.: 61 665 79 00


Zielone Ogrody s.c.
ul. Rokietnicka 36
62-080 Tarnowo Podgórne
woj. wielkopolskie
Tel.: 609 830 428